RESULTATER

RESULTATER

 

Siden starten på Byg1Bys aktiviteter i byen Kamakara i 2010 er der opnået en lang række af resultater inden for følgende tre hovedområder:

 

1) Boliger

2) Produktion

3) Sociale tiltag


Fra 2019 er tre nye landsbyer kommet med. De ligger ligesom Kamakara alle i Rugeregere: Bataramuka, Busesekara og Nyakigina. Således støtter Byg1By nu 4 landsbyer ialt.

BOLIGER:

 

Bygning af huse.

 

Ialt er der med Byg1Bys støtte opført 20 huse i Kamakara. Hvert hus er omtrent 35 m2, har en stue og et soveværelse, et køkken samt et ekstra rum. Der er et vindue i hvert rum samt en for- og en bagdør, alle lavet af træ. Der er bliktag på husene, som er bygget af soltørrede ler mursten. Basalt, men der er en bolig, som familierne er glade for at bo i.

 

 

 

 

Installering af energibesparende ovne.

 

Næsten alle huse i byen har energibesparende ovne nu. Enkelte har valgt at vente med installering, da de er i færd med at opføre en separat køkkenbygning og som derfor først ønsker at få etableret en ovn, når køkkenet er færdigbygget. Ovnene bruger mindre brændsel end de traditionelle ildsteder, og giver meget mindre røg i huset. Derved forbedres både det eksterne miljø (mindre skovfældning) og luftkvaliteten indenfor er meget bedre. De energibesparende ovne er derfor med til at reducere luftvejssygdomme blandt familiemedlemmerne. Ovnene er bygget af lokale materialer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiletter

 

Der er ialt etableret 18 offentlige toiletter i Kamakara, dvs. 2 på hver af de 9 gader der er i byen. Desuden er et toildet ved byens forsamlingshus. Toiletterne ligger på private grunde, men benyttes af alle. Udenfor hvert toilet er der en vandpost, så der kan vaskes hænder. 

 

 

  

Vandopsamling

 

Der er lavet tre 5 m3 vandtanke centralt placeret ved byens forretningsområde. I regntiden giver de et godt bidrag til drikkevandsforsyningen i byen. Vandet herfra har drikkevandskvalitet og er helt klart. Ved starten af regnsæsonen bliver alle tanke renset indvendig, da der fra tørtiden er kommet meget støv og andet fra hustagene ned i tankene. Gennem regntiden tilføres der adskillige gange klor til rensning af vandet. I byen er der herudover en offentlig vandhane med vand fra den nærmeste store by, Cibitoke, men den er kun åben nogle timer hver dag, og der skal betales for vandet herfra. En ny vandledning fra bjergene, etableret af regeringen, går gennem Kamakara og videre til Busesekara. Den er begyndt at levere rent drikkevand i 2020. Imagine Burundi har gennemført WASH (vand, sanitet, hygiejne) træning til dele af befolkningen i byen Kamakara.

 
 

Solenergi

 

Alle familier i Kamakara har fået leveret en Little Sun, en solcellelampe designet af Olafur Eliasson, som giver mulighed for at have lidt lys i huset efter mørkets frembrud. En lidt større kuffertløsning er i brug hos byens frisør, hvor han bl.a. kan oplade mobiltelefoner for byens borgere.

 

 

 PRODUKTION:

 

Sparekasse

 

I 2019 blev der etableret en sparekasse, i første omgang dækkende de 4 landsbyer hvor der pt. er aktiviteter. Den er godkendt af de finansielle myndigheder og låner penge ud til fornuftige forretningsaktiviteter. I starten er der kun givet lån til veletablerede og registrerede grupper. 8 grupper har lånt penge til produktion af ris, da det er en lukrativ forretning. Herudover til en gruppe, som lever af at opkøbe og sælge landbrugsprodukter, samt til sæbe teamet og systuen.  

Køkkenhaver

 

Alle 375 familier i Kamakara har i 2016 og 2017 fået etableret en køkkenhave. I haverne dyrkes der nu auberginer, tomater, amarant, løg og hvidkål. Dette bidrager til at højne ernæringstilstanden samt til at give familierne mere mad på bordet. Haverne er yderst populære, især blandt kvinderne, som er meget bevidste om det vigtige mineral- og vitamintilskud fra grøntsager.

 

 

 

  

 

Grøn revolution

 

Den grønne revolution startede i august 2017 og alle familier er nu inkluderet. Jorden på de små jordlodder er bearbejdet efter nye principper, og der er sået majs, sorghum, bønner og sojabønner. Dette er udvidet til de tre nye landsbyer i 2020 og vil fortsætte til midten af 2022, hvor de fleste familier i hele området vil have gennemgået en basal landbrugsuddannelse.

 Kaninhold

 

Der har ikke været tradition for husdyrhold i området. Vi har introduceret kaninhold, da det ikke kræver så store investeringer som f.eks. kvæghold. Det gør det muligt for nye familier at tilslutte sig gennem "solidaritetskæder", hvor naboer giver det første afkom som "startkapital". I slutningen af 2020 havde mere end 88 familier investeret i kaninproduktion. Kaninerne er både til eget forbrug og til salg.

 

 

 

 

Kassava og majs mølle

 

På møllen, som drives af en diesel motor, får befolkningen malet deres kassava rødder og majs, så de kan få mel til den daglige madlavning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systue

 

Systuen har 7 kvinder tilknyttet. Byg1By har finansieret træning, bevis for gennemførsel af træning samt symaskiner. De 7 kvinder syr dels nyt tøj, dels laver de reparationer. Kvinderne sælger bl.a. deres produkter på de nærliggende markeder. Systuen har også produceret en mængde vaskbare menstruationsbind, som de store skolepiger samt de kvindlige deltagere i voksenudervisningen har modtaget. Sypigerne har etableret sig i Rugeregere, hvor der er et stort dagligt marked, så de har bedre afsætningsmuligheder for deres produkter.

 

 

  

 


Frisør

 

Indehaveren af den lille frisørsalon holder åbent om eftermiddagen. Bygningen, den elektriske klipper, batteri og solpanelet som driver klipperen, er finansieret af Byg1By. Frisøren tilbyder endvidere en mobiltelefon opladnings service fra solpanelet. Servicen er gratis for beboere i Kamakara, mens folk udefra må betale for hver opladning.

 

  

Sæbefabrik

 

Byg1By har finansieret bygningen, der huser sæbefabrikken, samt fabrikkens udstyr. Fabrikkens produktion af skolesæbe til de lokale skoler og distribution heraf har indtil begyndelsen af 2020 været fuldt ud betalt af det amerikanske Pacha Soap. Herefter har Byg1By overtage financieringen af skolesæben til områdets skoler, ca. 4.000 stk sæbe hver måned, da Pacha Soap har beskåret deres bidrag. Imagine Burundi sørger for distribution til skoler i et stort område af Cibitoke provinsen af de 75.000 stykker sæbe, som ialt produceres per måned. Fabrikken har både kvinder og mænd ansat. Fabrikken producerer også sæbe i en anden farve end skolesæben til salg på markedet. Sæbe teamet har også etableret sig med en butik i Rugeregere for at øge deres afsætning.

 

 

 

Butik

 

Oprindeligt blev der lavet to butikker i bygningen ved forsamlingshuset. Planen var, at den ene skulle sælge varer fra Kamakara og den anden forretning skulle sælge varer “importeret” udefra. Da de i praksis solgte de samme varer, blev de slået sammen til en, og det overskydende rum anvendt af sæbefabrikken til at skære skolesæben ud og pakke denne.

 

 

 

 

 

 

Markedsboder

 

Byg1By har finansieret en række små stande, hvorpå varer, der er til salg, fremvises. Ansvaret for opbevaring af standene er placeret hos de enkelte familier, der sælger varer.

 

 

 

 

 


Snedkerværksted

 

Der er med støtte fra Byg1By etableret et snedkerværksted for at uddanne en række af byens mænd til snedkere. Bidraget fra Byg1By har været bygningen, værktøj, træning og uddannelse samt arbejdskapital. I efteråret 2017 er der ialt færdiguddannet 11 snedkere. Efterfølgende har en del af disse etableret en snedkervirksomhed på andelsbasis.

 


SOCIALE TILTAG:

 

Cykelambulance og Sygekasse

 

Cykel ambulancen fungerer som et socialt tilbud til alle med behov, dvs. der betales ikke for ydelsen. Alle kender dens eksistens og der kommer en og banker på huset, hvor den er opbevaret, når der er behov. Det er en yderst værdsat service, da alternativet tidligere har været, at syge er blevet båret af en gruppe mennesker til nærmeste hospital, som ligger 11 km. væk. Den anvendes ved alvorligt syge, som ikke kan transportere sig selv eller ikke har andre muligheder samt til fødende kvinder med behov for lægehjælp.

 

Der er etableret en sygekasse i byen. Denne er finansieret vha. en 15% afgift fra indtjeningen i de af Byg1By støttede små sociale virksomheder. Man er i stand til at handle hurtigt, når der er akut behov for hjælp til betaling på hospitalet eller f.eks. til begravelse af en patient, der er afgået ved døden på hospitalet. Dette er at naturlige grunde en meget værdsat service.

 

 

 

Voksenundervisning

 

Mange, især kvinder, har ikke gået i skole, og har derfor ikke helt basale redskaber til at kunne klare sig i samfundet. Derfor gennemføres voksenundervisning, hvor deltagerne, især kvinder, lærer at læse, skrive og regne. Der er to hold, som hver får 2 timers undervisning tre dage om ugen, gennem et helt år. Der gennemføres test undervejs og til slut får deltagerne et bevis for at have bestået.

 

  Forsamlingshus

 

Der er med støtte fra Byg1By bygget et forsamlingshus midt i byen, som anvendes til mødeaktiviteter og undervisning.

 

 

 

 

 

 

  


 

Fødsels- og vielsesattester

 

Byg1By har støttet et program, hvor byens befolkning alle kan få fødsels og vielsesattester. Der er tradition for, at folk indskrives i byens bøger, således at de formelt bliver registreret ved fødsel. Det samme er tilfældet ved bryllupper. Imidlertid er dette ikke tilstrækkeligt for at kunne agere fremover i samfundet. Det er nødvendigt med en formel attest af mange grunde, herunder for at opnå gratis hospitals-behandling for børn mellem 1 og 5 år, få identifikations kort som 18 årig, blive legalt viet, kunne registrere sig som vælgere og blive valgt som voksen, og for at kvinder kan få gratis hospitalsbehandling undergraviditet, hvis nødvendigt.

 

 

Leg og læring

 

Hver weekend er der forskellige lege ved byens centrum. Disse er inspireret fra materiale modtaget af Byg1By fra Gerlev Legepark (f.eks. hinke). Ofte er der endvidere på hverdage mange børn som gynger ved den opsatte gynge i byens centrum. Desuden spilles der fodbold på nabobyens fodboldbane, som er et fladt stykke jord med to simple mål uden net - Byg1By har doneret fodboldtøj og bolde til formålet. De to hold er Arsenal og Chelsea.