STRATEGI

BYG1BY'S FREMTIDIGE STRATEGI

Byg1By begyndte i foråret 2017 en proces, hvor der sker en fokusering af aktiviteter i Burundi på tre hovedgrupper: (1) Gennemførelse af en ”Grøn revolution”, suppleret med (2) en sundhedsindsats og (3) en uddannelses-indsats. Det vil ske med en høj grad af fokus på kvinder og under behørig brug af erfaringerne fra og resultaterne af den den hidtidige indsats. I 2019 blev disse fokusområder udvidet til også at gælde tre yderligere nabolandsbyer. Disse aktiviteter er suppleret med etableringen af en sparekasse, der direkte støtter profitable investeringer, især med relation til landbrugsproduktion.

”Grøn revolution”

 

På baggrund af de positive resultater fra og populariteten af køkkenhaverne samt behovet for at sikre alle tilstrækkeligt at spise hver dag, vil vi bidrage til at øge produktionen af afgrøder, grøntsager og krydderurter på familiernes små jordlodder. Der dyrkes allerede bl.a. kassava, sojabønner og andre afgrøder på jorden i området, men det foregår med traditionelle sorter, uden brug af kunst/ drypvanding eller gødning. Udbyttet af jorden er derfor meget lav.

 

Ved at benytte allerede kendte teknologier, heriblandt anvendelse af højt-ydende sorter, kunstvanding, gødning, terrassebrug og bekæmpelse af skadedyr, vil det være muligt for familierne at opnå en væsentlig forøget fødevareproduktion. Der er også introduceret kanin produktion for at få gavn af veksel-virkningen mellem afgrøder og dyr i form af foder til dyrene og anvendelse af husdyrgødning. Ligeledes vil introduktion af moringa og andre brugbare træer være med til at forøge den ernærings-mæssige værdi af landbrugsproduktionen i byen. I store dele af Asien har gennemførelsen af en sådan grøn revolution gjort det muligt at trække mange hundrede millioner af mennesker permanent ud af absolut fattigdom. Vi vil gerne gøre det samme i mini målestok i Rugeregere området, hvor de 4 landsbyer ligger.

Sundhed

 

Forbedret sundhed er en forudsætning for at bringe lokalbefolkningen ud af fattigdom: Hvis man er syg er det svært eller umuligt at arbejde i marken med at producere tilstrækkeligt med mad, og børn og unge mister indlæring, hvis de pga. sygdom ikke deltager i skole-undervisningen. Forbedret sundhed i sig selv er også en del af at bringe mennesker ud af fattigdom.

 

Derfor giver vi sundheden i området et positivt løft. Hovedaktiviteten er etableringen af et sundhedshus beliggende i Kamakara, men også dækkende de omkringliggende landsbyer. Sundhedshuset, der åbner i starten af januar 2021, vil have meget fokus på forebyggelse. Hidtil har etableringen af cykelambulance tjenesten været et meget værdsat initiativ. Ligeledes har introduktion af skolesæben og vaske hænder kampanger mindsket hyppigheden af sygdomme, især blandt byens børn. Iværksættelsen på byens systue af en produktion af vaskbare menstruations bind til store skolepiger og andre kvinder i og uden for byen har både haft en positiv sundheds- og uddannelsesmæssig effekt.

Uddannelse

 

Evnen til at lære nye og forbedrede produktionsmetoder i landbruget, og villigheden samt evnen til at gennemføre forebyggende helbreds aktiviteter inden for familiens rammer er bl.a. påvirket af det generelle uddannelsesmæssige niveau blandt byernes beboere.

 

Derfor understøtter vi de to andre fokusområder med et uddannelsesmæssigt løft, især til voksne kvinder og skolesøgende børn. En målrettet voksenuddannelse for at alfabetisere især alle kvinder i byerne er i fuld gang med at blive gennemført.