STRATEGI

BYG1BY'S FREMTIDIGE STRATEGI

Byg1By begyndte i foråret 2017 en proces, hvor der sker en fokusering af aktiviteter i Burundi på tre hovedgrupper: (1) Gennemførelse af en ”Grøn revolution” i Kamakara, suppleret med (2) en sundhedsindsats og (3) en uddannelses-indsats. Det vil ske med en høj grad af fokus på kvinder og under behørig brug af erfaringerne fra og resultaterne af den den hidtidige indsats.

”Grøn revolution”

 

På baggrund af de positive resultater fra og populariteten af køkkenhaverne samt behovet for at sikre alle i byen tilstrækkeligt at spise hver dag, vil vi bidrage til at øge produktionen af afgrøder, grøntsager og krydderurter på familiernes små jordlodder. Der dyrkes allerede kassava, sojabønner og andre afgrøder på jorden i byen, men det foregår med traditionelle sorter, uden brug af kunst/ drypvanding eller gødning. Udbyttet af jorden er derfor meget lav.

 

Ved at benytte allerede kendte teknologier, heriblandt anvendelse af højt-ydende sorter, kunstvanding, gødning, terrassebrug og bekæmpelse af skadedyr, vil det være muligt for familierne at opnå en væsentlig forøget fødevareproduktion. Målsætningen er også at introducere mindre kyllinge eller kanin produktioner for at få gavn af veksel-virkningen mellem afgrøder og dyr i form af foder til dyrene og anvendelse af husdyrgødning. Ligeledes vil introduktion af moringa og andre brugbare træer være med til at forøge den ernærings-mæssige værdi af landbrugsproduktionen i byen. I store dele af Asien har gennemførelsen af en sådan grøn revolution gjort det muligt at trække mange hundrede millioner af mennesker permanent ud af absolut fattigdom. Vi vil gerne gøre det samme i mini målestok i Kamakara.

Sundhed

 

Forbedret sundhed er en forudsætning for at bringe befolkningen i Kamakara ud af fattigdom: Hvis man er syg er det svært eller umuligt at arbejde i marken med at producere tilstrækkeligt med mad, og børn og unge mister indlæring, hvis de pga. sygdom ikke deltager i skole-undervisningen. Forbedret sundhed i sig selv er også en del af at bringe mennesker ud af fattigdom.

 

Derfor ønsker vi at være med til at give sundheden i Kamakara et positivt løft. Hovedaktiviteten vil være etableringen af et sundheds-center, der også vil have meget fokus på forebyggelse. Hidtil har etableringen af cykelambulance tjenesten været et meget værdsat initiativ. Ligeledes har introduktion af skolesæben og vaske hænder kampanger mindsket hyppigheden af sygdomme, især blandt byens børn. Iværksættelsen på byens systue af en produktion af vaskbare menstruations bind til store skolepiger og andre kvinder i og uden for byen vil både have en positiv sundheds- og uddannelsesmæssig effekt.

Uddannelse

 

Evnen til at lære nye og forbedrede produktionsmetoder i landbruget, og villigheden samt evnen til at gennemføre forebyggende helbreds aktiviteter inden for familiens rammer er bl.a. påvirket at det generelle uddannelsesmæssige niveau blandt byens beboere.

 

Derfor ønsker vi at understøtte de andre fokusområder med et uddannelsesmæssigt løft, især til voksne kvinder og skolesøgende børn. En indsats vil blive gjort for at alfabetisere alle kvinder i byen, og for at alle børn kan gennemføre deres skolegang, herunder at alle får mulighed for at erhverve sig en skoleuniform, en forudsætning for at kunne gå i skole.

Copyright © All Rights Reserved - Byg1By

Hjemmesiden sidst opdateret d. 14-09-2020